მომსახურება
უძრავი ქონების შეძენა და რეალიზაცია დაკავშირებულია რიგ საკითხებთან, სადაც სწორი გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა ექსპერტის კომპეტენცია
ანალიტიკა:
ჩვენ ვაფასებთ თქვენი ობიექტის შესაძლებლობებს, ვსწავლობთ მიკრო და მაკრო მდებარეობებს, ვაანალიზებთ ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობას და ფეხით მოსიარულეთა მოძრაობას, ვსწავლობთ ინფრასტრუქტურას, ლანდშაფტს, სოციალურ ფონს და ინვესტიციურ შესაძლებლობებს
იურიდიული საკითხები:
თქვენთან ერთად გავდივართ უძრავი ქონების შეძენის ყველა ეტაპს: ობიექტების შერჩევისა და დათვალიერების ორგანიზებიდან დაწყებული საკუთრების მოწმობის უმოკლეს დროში მოპოვებამდე, ჩვენი კლიენტებისთვის ღირსეული მომსახურების დონის უზრუნველყოფით.
მართვა:
მაქსიმალური შემოსავლის მიღება;
ხარჯების შემცირება;
ობიექტის მომსახურების ვადის გახანგრძლივება;
მუშაობა მარეგულირებელ ორგანოებთან; რენოვაცია, ტექნიკურ-სამშენებლო სამუშაოები და დიზაინი